Στοιχεία Ι.Κ.Ε. & Ισολογισμοί

Για τους Ισολογισμούς της εταιρείας, δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία:

 

 

ΕΤΑΙΡΟΙ:

ΣΟΥΡΙΔΗ ΕΛΕΝΑ 33,334%           Β.ΗΠΕΙΡΟΥ 21, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΣΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 33,333%     Β.ΗΠΕΙΡΟΥ 21, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΣΟΥΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 33,333%   ΚΟΤΖΙΑ & ΞΑΝΘΟΥ 5, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:                € 70.515,00

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:                          ΣΟΥΡΙΔΗ ΕΛΕΝΑ