ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Γιορτάζουμε 60 Χρόνια!

Στοιχεία Ι.Κ.Ε. & Ισολογισμοί

Για τους Ισολογισμούς της εταιρείας, δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία:

ΕΤΑΙΡΟΙ:

ΣΟΥΡΙΔΗ ΕΛΕΝΑ 33,334% Β.ΗΠΕΙΡΟΥ 21, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΣΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 33,333% Β.ΗΠΕΙΡΟΥ 21, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΣΟΥΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 33,333% ΚΟΤΖΙΑ & ΞΑΝΘΟΥ 5, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 70.515,00

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΣΟΥΡΙΔΗ ΕΛΕΝΑ