ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ

• 1 θέσης, διαστ. 52 x 36 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • Με θυρίδες ..
0,00€ Άνευ ΦΠΑ: 0,00€
• 1 θέσης, διαστ. 68 x 36 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • Με θυρίδες ..
0,00€ Άνευ ΦΠΑ: 0,00€
• 1 θέσεως, διαστ. 101 x 36 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • Με θυρίδε..
0,00€ Άνευ ΦΠΑ: 0,00€
• Μίας θέσεως, διαστ. 174 x 36 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • Με θυρ..
0,00€ Άνευ ΦΠΑ: 0,00€
• Δύο θέσεων, διαστ. 174 x 70 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • Με θυρί..
0,00€ Άνευ ΦΠΑ: 0,00€
• Τριών θέσεων, διαστ. 174 x 103 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • Με θ..
0,00€ Άνευ ΦΠΑ: 0,00€
• Δύο θέσεων, διαστ. 210 x 36 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • Με θυρί..
0,00€ Άνευ ΦΠΑ: 0,00€
• Τεσσάρων θέσεων, διαστ. 210 x 70 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • Με..
0,00€ Άνευ ΦΠΑ: 0,00€
• Εξι θέσεων, διαστ. 210 x 103 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • Με θυρ..
0,00€ Άνευ ΦΠΑ: 0,00€
• Τριών θέσεων, διαστ. 210 x 36 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • Με θυ..
0,00€ Άνευ ΦΠΑ: 0,00€
• Εννέα θέσεων, διαστ. 210 x 103 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • Με θ..
0,00€ Άνευ ΦΠΑ: 0,00€
• Τεσσάρων θέσεων, διαστ. 210 x 36 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • Με..
0,00€ Άνευ ΦΠΑ: 0,00€
• Δώδεκα θέσεων, διαστ. 210 x 103 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή ..
0,00€ Άνευ ΦΠΑ: 0,00€
• Πάγκος αποδυτηρίων, διαστ. 42 x 103 x 35 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή •..
0,00€ Άνευ ΦΠΑ: 0,00€